Politica de utilizare Cookie

Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Află mai multe.

BNP General


Denumire Program Acronim Tip Produs Organizatie Furnizoare Domeniu de Aplicabilitate
Centrul Informaţional de Dermatologie CID Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Informatică medicală
Charisma Medical Software Charisma Medical Sistem TotalSoft SA Medical-farmaceutic; Sector public
Contribuţia României la ţintele europene privind dezvoltarea surselor regenerabile de energie PROMES Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Administraţie publică; Energie; Educaţie
CROS Customer Relationship Management CROS CRM Aplicaţie S.C. CHRISTIAN GAVRILA S.R.L. Utilităţi publice
CROS Depozit CROS Depozit Aplicaţie S.C. CHRISTIAN GAVRILA S.R.L. Distribuţie; Producţie
CROS Enterprise Resources Planning CROS ERP Aplicaţie S.C. CHRISTIAN GAVRILA S.R.L. Construcţii-montaj; Distribuţie; Farmaceutic; Leasing; Producţie; Retail; Service auto; Utilităţi publice
CROS Facturare şi Relaţii cu Clienţii CROS FRC Aplicaţie S.C. CHRISTIAN GAVRILA S.R.L. Utilităţi publice
CROS Supply Chain CROS Supply Chain Aplicaţie S.C. CHRISTIAN GAVRILA S.R.L. Distribuţie; Producţie
CROS WEB CROS WEB Aplicaţie S.C. CHRISTIAN GAVRILA S.R.L. Utilităţi publice
Customer Connector CC Aplicaţie SC Positive Media SRL Comerţ
Doculus Doculus Sistem Q-bis Consult SRL Gestiunea documentelor
Gestiune incidente "DATA ZONE" Zone Tracking Aplicaţie AGER Business Tech Firme; Monitorizare flote auto; Poliţie
Instrument de furnizare servicii online în domeniul turismului şi asistenţei medicale de recuperare în staţiuni balneare şi de odihnă eMeditur Site Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Turism
Instrument multimedia pentru învăţarea gramaticii limbii române prin exerciţii GRAROM Aplicaţie Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Învăţământ - şcoală generală
Kaspersky Endpoint Security for Business Kaspersky Aplicaţie AGER Business Tech IT
Laborator Vamal - LABIS LABIS Sistem SIVECO România SA Laboratoare vamale
Modelare MADM şi rezolvare probleme de alegere optimă OPTCHOICE Serviciu electronic Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Decizie
Muzee din România ROMuz CD/DVD multimedia Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Cultură
Noul Sistem de Tranzit Computerizat NCTS Sistem SIVECO România SA Tranzit vamal
PITQEAST PITQEAST Sistem Q-EAST Software Securitatea informaţiei
Planificarea culturilor agricole prin optimizare multicriterială – minimizarea riscului financiar MINRISK Aplicaţie software Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Agricultură
Platforma multifuncţională destinată optimizării metodelor de diagnostic şi decizie în serviciile medicale PROMED Sistem Societate Comercială pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare (SC IPA SA) Sistemul naţional de sănătate din România
Produs program pentru gestiunea Bazei de Date din cadrul Observatorului Energetic Naţional PADOEN Aplicaţie Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Energie
PROFIT Profit_S Aplicaţie S.C. AGER LEASING IFN S.A. Comercial
PROFIT FLEET MANAGEMENT PROFIT FM Aplicaţie S.C. AGER LEASING IFN S.A. Comercial
Charisma Analyzer Charisma Analyzer Aplicaţie TotalSoft SA Administraţie publică; Construcţii; Distribuţie; Financiar-Bancar; Medical-farmaceutic; Producţie; Proiectare; Retail; Servicii
Charisma Collection Charisma Collection Aplicaţie TotalSoft SA Administraţie publică; Construcţii; Distribuţie; Financiar-Bancar; Medical-farmaceutic; Producţie; Proiectare; Retail; Servicii
Charisma Cost Control Charisma Cost Control Aplicaţie TotalSoft SA Administraţie publică; Construcţii; Distribuţie; Financiar-Bancar; Medical-farmaceutic; Producţie; Proiectare; Retail; Servicii
Charisma Document Management Charisma Document Management Aplicaţie TotalSoft SA Administraţie publică; Construcţii; Distribuţie; Financiar-Bancar; Medical-farmaceutic; Producţie; Proiectare; Retail; Servicii
Călătorie prin istoria bisericii ortodoxe române IBOR Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Cultură; Educaţie; Turism; Religie
Charisma ERP Charisma ERP Sistem TotalSoft SA Administraţie publică; Construcţii; Distribuţie; Financiar-Bancar; Medical-farmaceutic; Producţie; Proiectare; Retail; Servicii
Charisma HCM Charisma HCM Sistem TotalSoft SA Administraţie publică; Construcţii; Distribuţie; Financiar-Bancar; Medical-farmaceutic; Producţie; Proiectare; Retail; Servicii
PROFIT NET Profit Aplicaţie AGER Business Tech Contabilitate; Distribuţie; Gestiunea proiectelor; Marketing; Planificare; Producţie; Resurse umane; Stocuri; Vânzare
PROFIT Salarii&HR Profit Salarii Aplicaţie AGER Business Tech Contabilitate; Financiar; Gestiunea proiectelor; Marketing; Planificare; Producţie; Resurse umane; Stocuri; Vânzare; e-business
Serviciu pervasiv de e-learning pentru formarea continuă a managerilor întreprinderilor mici şi mijlocii IMM-MAN-E+L Serviciu electronic Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică e-learning
Sistem Avansat de Modelare şi Optimizare SAMO Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Inginerie software
Sistem complex integrat privind educaţia pentru sănătate şi profilaxie EDUSAN Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Sistem public dedicat cetăţeanului
Sistem de management al conţinutului educaţional destinat învăţării orientate pe competenţe CompLearn Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică e-content; e-guvernare; e-learning
Sistem de validare a gradului de risc al persoanelor recenzate SIVABON Sistem SIVECO România SA Financiar-Bancar
Sistem Electronic de Informare şi Mediere pentru Munca la Domiciliu, Valorificarea Produselor şi Serviciilor din Gospodărie şi Găsirea de Oportunităţi de Afaceri în Zone Slab Dezvoltate Economic SIMVAPS Sistem Societate Comercială pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare (SC IPA SA) Zone cu dezvoltare economică redusă, caracterizate printr-o rată mare a şomajului şi probleme sociale deosebite
Sistem informatic de analiză a costurilor pe ciclu de viaţă al construcţiilor COSTCONS Sistemv Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Economia construcţiilor
Sistem informatic de gestiune a resurselor exploataţiilor piscicole SIGREP Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Exploataţii piscicole
Sistem informatic de monitorizare a activităţilor de prevenire şi înlăturare a efectelor evenimentelor care pot produce dezastre SINMAD Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Managementul situaţiilor de urgenţă; Mediu şi dezvoltare durabilă
Sistem informatic integrat judeţean / regional bazat pe interconectarea instituţiilor publice şi destinat furnizării de servicii electronice către cetăţeni şi către mediul de afaceri SINTESERV Sistem Societate Comercială pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare (SC IPA SA) Instituţiile administraţiei publice locale, comunităţile locale şi regionale
Sistem informatic pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate OSISS Sistem Societate Comercială pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare (SC IPA SA) Sistemul de asigurări sociale de sănătate din România
Sistem inovativ de învăţare personalizată şi centrată pe utilizator, cu aplicaţii în domeniul conducerii proiectelor SinPers Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică e-learning
Sistem Integrat Administrativ DMSone Professional PE DMSone Professional PE Sistem SC DMS One SRL Administraţie publică
Sistem Integrat Administrativ DMSone Ultimate PE DMSone Ultimate PE Sistem SC DMS One SRL Administraţie publică
Sistem integrat multimedia pentru accesul la tezaurul multicultural din zonele locuite de români eBiMuz Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Cultură
Sistem integrat on-line pentru managementul bibliografiei naţionale retrospective SIMBNR Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Cultură
Sistem optic integrat de gestionare a defectelor din industria textilă TexDef Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Industrie
Sistem pentru localizarea unităţilor administrativ - teritoriale din nomenclatorul SIRUTA GeoSIRUTA Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Administraţia publică centrală sau locală la nivel judeţ; Mediul privat cu activităţi cu acoperire largă geografică
Sistem pentru managementul documentelor şi fluxurilor de lucru SIVADOC Sistem SIVECO România SA Administraţie publică; Agricultură; Comerţ; Companii private şi de stat; Financiar-Bancar; Media şi telecomunicaţii; Petrol şi gaze; Producţie; Sănătate; Transporturi; Turism; Utilităţi
Sistem pentru managementul fluxurilor de documente WebDoc Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Managementul fluxurilor de documente
Sistem pentru managementul serviciilor WebGov Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Managementul serviciilor şi resurselor în organizaţii şi instituţii
Sistem pilot pentru informare-documentare bazat pe platforme Web SNIDCo-ST Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Managementul proiectelor
Sistem suport de decizie bazat pe metode de decizie multiatribut MULTICRIT Aplicaţie software Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Sisteme suport de decizie
Sistem prototip de evaluare a agilităţii întreprinderilor virtuale Mercur Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică e-business; e-comerţ
Sistemul Antidrog - ADIS ADIS Sistem SIVECO România SA Antidrog vamal
Site destinat accesului Web la “Muzee din România” Museum Site Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Cultură
Site destinat persoanelor cu handicap ANPH Site Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Incluziune
Site destinat prezentării civilizaţiilor geto-dacice, scitice, greacă şi romană Dacii Site Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Cultură
SIVECO Applications 2011 SVAP2011 Sistem SIVECO România SA Agricultură, minerit şi construcţii; Producţie; Maşini şi echipamente; Transporturi; Comunicaţii şi Radiodifuziune; Utilităţi; Distribuţie; Financiar-bancar; Asigurări; Servicii; Administraţie locală şi centrală; Educaţie
SIVECO Business Analyzer SBA Sistem SIVECO România SA Administraţie publică; Agricultură; Comerţ; Companii private şi de stat; Financiar-Bancar; Media şi telecomunicaţii
SIVECO Interfaces System (Resurse Proprii Tradiţionale) RPT Aplicaţie SIVECO România SA Domeniul Vamal
SIVECO Portal - platformă web pentru crearea de portaluri şi site-uri web de prezentare de la simple la foarte complexe SIVECO Portal Aplicaţie SIVECO România SA Administraţie publică; Agricultură; Comerţ; Companii private şi de stat; Financiar-Bancar; Media şi telecomunicaţii; Petrol şi gaze; Producţie; Sănătate; Sport; Transporturi; Turism; Utilităţi
Software educaţional pentru preşcolari PITIC Aplicaţie Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Instruire preşcolari
Software pentru administrarea şi diseminarea informaţiei culturale E-BIBLIO Aplicaţie Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Biblioteconomie
Sparx Enterprise Architect Sparx Enterprise Architect Aplicaţie AGER Business Tech IT - Modelare
SYSTRAN Enterprise Server 7 Enterprise Server Aplicaţie AGER Business Tech IT
Travel IntraNet Application TINA Aplicaţie S.C. DCS Fast Link S.R.L. Agenţii de turism; Turism
Sisteme si aplicatii bazate pe convergenta intre Big Data, analiza inteligenta a datelor si invatarea automata avansata --- Model Experimental-Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Computer Vision - Analiza si intelegerea imaginilor,Biomedical, Geospatial
Platforma inovativa pentru monitorizarea si asistare personalizata in domeniul e-Sanatate MONISAN Model experimental Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică e-health
Algoritmi avansati de achizitie si analiza a datelor continute de catre dispozitivele mobile ---- Sistem Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Mobile forensics