Politica de utilizare Cookie

Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Află mai multe.

Termeni și condiții de utilizare a Bibliotecii Naționale de Programe

Termeni și Condiții

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică – ICI București - denumit în continuare ICI București este administratorul și operatorul site-ului Bibliotecii Naționale de Programe regăsit la www.bnp.ici.ro

Prin termenul “produs” se înțeleg toate produsele software (softuri/programe/aplicații).

Prin termenul“utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina.

Prin termenul “client” al platformei se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va solicita serviciile de înregistrare în Biblioteca Națională de Programe - BNP.

Acceptarea Condițiilor Generale

Prin accesarea site-ului www.bnp.ici.ro și/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare, nu accesați acest site.

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului www.bnp.ici.ro de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare.

Întregul conținut al site-ului www.bnp.ici.ro este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea site-ului sunt rezervate ICI București. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără acordul scris din partea ICI București.

Accesul, informațiile și utilizarea paginii www.bnp.ici.ro sunt gratuite și au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a afla informațiile necesare în cel mai ușor si rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Responsabilitățile pentru produs înregistrate în Biblioteca Națională de Programe.

La înregistrarea unui produs software, clientul își asumă întreaga responsabilitate privind datele completate în formularul online. Trimiterea formularului online constituie o garanție pentru ICI București că solicitantul are dreptul să folosească produs înregistrat. De aici rezultă cerința ca informațiile furnizate în formularul de înregistrare referitoare la denumirea entității, datele de identificare ale acesteia cât și nume de produs software să fie corecte și exacte, iar clientul să fie îndreptățit să folosească numele de produs software.

Clientul nu va implica ICI București în litigii sau alte daune produse în urma utilizării numelui de produs software respectiv. ICI București nu își asumă responsabilitatea verificării corectitudinii datelor din formularul online. Acceptarea unei înregistrării a unui nume de produs software nu înseamnă că ICI București recunoaște că cel ce a înregistrat numele de produs software respectiv are dreptul legal de a folosi acel produs software, de exemplu cazul numelor de produs software ce se referă la mărci înregistrate, nume de firmă sau de personalități bine cunoscute.

Prețuri, plată și termene

Pentru serviciile pe care le-ați selectat, sunteți de acord să ne plătiți prețurile publicate în secțiunea dedicată. Toate prețurile sunt nerambursabile după finalizarea serviciului solicitat de dumneavoastră. Înregistrarea unui produs software este facută numai după efectuarea plății.

O cerere de înregistrare produs software poate fi anulată din cauza neplății, fără un avertisment prealabil.

Încetarea înregistrării: numele de produs software, valabile sau expirate, pot fi șterse din baza de date a Bibliotecii Naționale de Programe dacă:

Suplimentar sunteți de acord să furnizați și să mențineți informații actuale, complete și exacte despre dumneavoastră așa cum sunt cerute în cadrul procesului de înregistrare;

Prin completarea și trimiterea Formularului de Înregistrare, declarați că informațiile trimise sunt adevărate și că înregistrarea nu interferă sau nu încalcă drepturile unei terțe părți. Solicitantul se angajează că produs software nu este înregistrat pentru scopuri contrare legii, nu va viola nici o lege sau reglementare în vigoare și nu va încălca nici un drept de proprietate intelectuală.

Modificări ale Contractului

Sunteți de acord că în perioada acestui Contract noi putem:

Orice revizuire sau schimbare va fi efectivă după afișarea în prealabil, a Contractului revizuit pe site-ul nostru www.bnp.ici.roși notificarea prin E-mail către clienții Bibliotecii Naționale de Programe.

Sunteți de acord cu urmărirea periodică a site-ului nostru www.bnp.ici.ro, pentru a avea cunoștință de orice revizuire. Dacă nu sunteți de acord cu orice revizuire a acestui Contract, puteți înceta în orice moment prin trimiterea unui E-mail la adresa office.bnp@ici.ro . Nota de încetare va fi efectivă după primirea și procesarea ei de către noi.

Sunteți de acord că prin continuarea folosirii Serviciilor noastre în urma notei oricărei revizuiri a Contractului, vă conformați revizuirilor sau schimbărilor aduse Contractului.

Politica de Dispute

În cazul unei dispute privitoare la un produs software înregistrat în cadrul www.bnp.ici.ro între două organizații sau indivizi, dintre care una din părți pretinde că are un drept mai puternic de a înregistra respectivul produs software, ICI București va asista părțile prin medierea cazului conform Procedurii de mediere disponibilă la secțiunea proceduri de la www.bnp.ici.ro.

ICI București va căuta să stabilească dacă poate fi găsită, prin intervenția imparțială a colectivului o rezolvare mutuală acceptabilă a disputei.

Dacă medierea nu are succes, atât contestatarul cât și contestantul pot rezolva disputa într-o instanță judecătorească de competență din București, România.

Anunțuri

Ne rezervăm dreptul de a distribui informații pertinente privind calitatea serviciilor noastre și ale partenerilor noștri către dumneavoastră. Aceste anunțuri vor fi predominant de natură informativă și pot include note de descriere a schimbărilor, modificărilor, a noilor produse sau alte informații pentru a securiza sau îmbunătăți prezența dumneavoastră pe Internet.

Nerespectarea Contractului

Sunteți de acord că orice nerespectare a prevederilor acestui Contract sau a oricărei proceduri, poate fi considerată de către noi ca o încălcare în baza căreia vă vom furniza o informare, pe e-mailul din contul dumneavoastră de client, în care vă descriem abuzul constatat.

Dacă în termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la data informării nu furnizați dovezi că nu ați încălcat obligațiile din prezentul Contract sau a oricărei proceduri, atunci putem șterge înregistrarea dumneavoastră sau putem închide contul fără notificări suplimentare.

Acceptarea Contractului

Prin acceptarea serviciilor noastre, prin efectuarea plății facturii emise de către noi, dumneavoastră confirmați că ați citit acest Contract și sunteți de acord cu toate clauzele și condițiile sale.