Politica de utilizare Cookie

Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Află mai multe.

Procedura de Mediere

Prezenta procedură se aplică pentru toți clienții Bibliotecii Naționale de Programe – BNP în calitate de producătorii/dezvoltatorii produselor software (softuri/programe/aplicații).

Solicitarea de mediere privind dispute pentru un produs softwer din Biblioteca Națională de Programe – BNP nu va fi luată în considerare decât dacă este făcută de către deținătorul contului de client care a solicitat înregistrarea și publicarea acestuia.

În cazul în care o persoană fizică sau juridică consideră că este prejudiciată de o înregistrare în Biblioteca Națională de Programe – BNP, poate solicita deschiderea procedurii de mediere în vederea facilitării unei întâlniri între clientul Bibilotecii Naționale de Programe – BNP și solicitant.

Solicitările pentru declanșarea Procedurii de mediere se transmit la e-mail office.bnp@ici.ro și sunt însoțite de toate datele de identificare ale solicitantului și toate informațiile necesare identificării conflictului.

După analizarea solicitării de mediere și deciderea că ICI București poate media părțile, reprezentantul ICI București – Biblioteca Națională de Programe – BNP va emite factura proformă pentru solicitant. Termenul de achitarea al facturii proforme privind plata serviciilor de mediere este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii documentului. În cazul în care factura proformă nu este achitată în termenul specificat, înregistrarea se anulează de drept fără altă notificare din partea ICI București.

Contravaloarea serviciului de mediere este de 1.000 de euro fără T.V.A la cursul BNR din ziua emiterii facturii proforme.

În cazul în care ICI București consideră că solicitarea nu este de competența și nu se poate limita numai la o mediere între părți, va notifica solicitantul prin e-mail recomandând rezolvarea disputei într-o instanță judecătorească de competență din București, România.

În cadrul procedurii de mediere ICI București va notifica părțile implicate pentru stabilirea date și orei de întâlnire la sediul ICI București din Bulevardul Mareșal Averescu nr.8-10, Sector 1, București unde va asista prin intervenție imparțială la discuțiile purtate de reprezentanții celor două entități.

Dacă după trei întâlniri stabilite de comun acord cu părțile implicate nu există o rezolvare mutuală acceptabilă a disputei, medierea va fi încheiată printr-un proces verbal redactat în 3 exemplare (câte unul pentru fiecare parte).