x
Aceasta platforma foloseste cookies. Politica Cookies. Deacord

BNP

Biblioteca Nationala de Programe

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SERVICIUL BNP
Politica de utilizare cookie

Date cu caracter personal

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Informatică – ICI București, este o instituție de cercetare-dezvoltare-inovare care funcționează in baza HG nr. 1621/2003, cu modificările și completările ulterioare, având site-ul web www.ici.ro și care poate fi contactată astfel:

• telefonic: +40 21 316 07 36;
• fax: +40 21 316 10 30;
• e-mail: office@ici.ro;
• la adresa: B-dul Mareşal Averescu nr. 8 - 10, Sector 1, Cod Poștal 011455, București

Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilația română privind funcționarea Bibliotecii Naționale de Programe (Hotărârea de Guvern nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 de către operatorii economici cu modificările şi completările ulterioare), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Informatică iși asumă prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastră prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicațiilor noastre web.

Scopul colectării datelor cu caracter personal solicitate de noi este:

• identificarea corectă și conformă a persoanei care depune solicitarea pentru obținerea serviciului cerut;
• facturarea serviciului oferit;


ICI București prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale, destinate realizării scopurilor mai sus menționate, precum și rezolvării solicităritor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfașurată.
Vă aducem la cunoștință faptul că refuzul dumneavoastră în privința oferirii datelor cu caracter personal solicitate, poate determina imposibilitatea furnizării serviciului solicitat.
ICI București colectează și păstrază datele dumneavoastră în format electronic sau letric in condiții de siguranță, în sisteme securizate sau în zone special amenajate în acest sens.
Informațiile colectate sunt destinate utilizării de către ICI București în scopurile menționate mai sus si sunt comunicate numai următorilor destinatari:

• Angajații ICI București responsabili de oferirea serviciului
Conform legislației in vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de rectificare a datelor, dreptul de retragere a consimțământul sau a datelor, de dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de portabilitate a datelor. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Vă notificăm cu privire la faptul că orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către ICI București la adresa de email dpo@ici.ro sau prin poștă la adresa București, sector1, Bdul Maresal Averescu nr 8-10.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil pentru a remedia situația, trimițând un email la adresa office@ici.ro sau prin poștă la adresa București, sector1, Bdul Mareșal Averescu nr 8-10. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate in străinatate, ele fiind păstrate in locații securizate în cadrul ICI București.
Mai multe informații despre politica ICI privind protecția datelor cu caracter personal, drepturile pe care le dețineti privind aceste date și securizarea datelor dumneavoastră, le regăsiți pe site-ul ICI la secțiunea Protecția datelor cu caracter personal.